Pravosudni organi u Srbiji i zastupljenost Albanaca (statistika)
Srpski

Pravosudni organi u Srbiji i zastupljenost Albanaca (statistika)

15.Apr.2016 11:49
0
Informativni Portal Titulli.com tokom istraživanja o zastupljenosti Albanaca u pravosudnim organima Republike Srbije došao do podataka da su u Bujanovcu, Preševu i Vranju angažovani dva zamenika javnog tužioca, jedan predsednik suda, 6 sudije, jedan samostalni savetnik i ostali zaposleni.

Na odgovoru portalu Titulli.com od strane Državnog Veća Tužilaca (DVT) kaže se da „za opštinu Bujanovac i Preševo nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, a za opštinu Medveđa nadležno je Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu“. 

„U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, broj popunjenih mesta nosilaca javnotužilačke funkcije je 9 zamenika javnog tužioca i vršilac funkcije osnovnog javnog tužioca. Ukupan broj pripadnika nacionalnih manjina, nosilaca javnotužilačke funkcije je dva zamenika javnog tužioca albanske nacionalne manjine“, kaže se u odgovoru Državnog veća tužilaca, potpisanog od Majde Rakić, ovlašćenog lica za pristup informacijama od javnog značaja ispred ove institucije. 

Prema istom saopšenju, osim dva zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju zaposleni su još dvoje Albanaca, jedan samostalni savetnik i jedan nameštenik. 

„U navedenom tužilaštvu broj popunjenih mesta osoblja je tri samostalna savetnika, jedan savetnik, jedan saradnik, šest nameštanika i četiri referenta, što u ukupnom broju iznoci 15 radnih mesta. Broj pripadnika nacionalnih manjina je dva i to jedan samostalni savetnik i jedan nameštenik“, kaže se saopštenju poslato portalu Titulli.com od strane Državnog veća tužilaca. 

Što se tiče Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, u DVT kažu da su sistematizovani javni tužilac i dva zamenika javnog tužioca, kao i šest radnih mesta za državne službenike i nameštenike, međutim nema nijednog zaposlenog Albanske nacionalne zajednice.

 Po pitanju procesa imenovanja sudija, predsednika suda i ostaih zaposlenih u sudovima u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, portal Titulli se obratio Viskom savetu sudstva Republike Srbije. 

U odgovoru ovog saveta kaže se da „prema zakonu o sudijama prilikom izbora i predlaganja kandidata sa izbor sudije i predsednika suda zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu. Visoki savet sudstva vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne i pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u sudu“. 

„Visoki savet sudstva nema zakonski osnov za prikupljanje podataka o nacionalnoj pripadnosti sudija i zaposlenih u sudu, te bi prikupljanje i obrada takvih podataka bila u suprotnosti sa Ustavom“, kaže sa u dogovoru portalu Titulli.com od strane Visokog saveta sudstva, potpisanog od sudije Slavice Milošević Gazivoda, izbornog člana Visokog saveta sudstva.

 Međutim, Titulli.com je tokom istraživanja saznao na zvaničnom sajtu Visokog saveta sudstva da u Osnovnom sudu u Bujanovcu rade 12 sudija, od tog broja troje su Albanci, a predsednik suda je Bojan Milenković. 

Što se tiče Prekršajnog suda u Preševu, takođe prema sajtu Visokog saveta sudstva, rade 3 sudije, od kojih su dvoje Albanci. Takođe i predsednik suda je iz Albanske zajednice, Burhanedin Šaipi. 

U Bujanovcu funkcioniše i jedinica Prekršajnog suda u Vranju, koja ima jednog sudiju Albanske nacionalne zajednice. 

Treba istaći da na ovom sajtu nije objavljen broj ostalih zaposlenih u sudovima, iako nezvanično znamo da ima zaposlenih i od strane Albance zajednice. 

Međutim, Albancki politički predstavnici Preševa, Bujanovca i Medveđe kažu da je mali broj i ne odgovara etničkoj strukturi stanovništva u regionu. 

Prema nezvaničnim informacijama Albansko stanovništvo u opštinama Bujanovac i Preševo čini oko trećinu stanovništva Pčinjskog okruga, gde spadaju sedam opština sa oko 159 hiljada stanovnika, prema popisu od 2011. godine.

 Aktuelnom mrežom sudova i tužilaštva u Srbiji, u Preševu funkcioniše samo Prekršajni sud, dok u Bujanovcu Osnovni sud i jedinica Prekršajnog suda u Vranju./Titulli.com/

fondi-serbisht-1

 

Albanci Preševske Doline na parlamentarnim izborima, traže da budu i deo vlade (video)
Integrisanje Albanaca usko povezano sa vladom u Beogadu, Bujanovac most te veze (video&foto)
Registration Login
Sign in with social account
or
Remember Me Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
With registration you can comment on post.
Registration Login
Registration