Ekskluzivno: Ambasador Čauši objašnjava kako Albanci iz Doline mogu da dobiju Albansko državljanstvo
Srpski

Ekskluzivno: Ambasador Čauši objašnjava kako Albanci iz Doline mogu da dobiju Albansko državljanstvo

01.Aug.2013 18:35
0
Počevši od danas, albanski građani koji žive van matične države, Albanije, mogu da apliciraju za albansko državljanstvo nakon poslednje odluke Saveta Ministarstva.     Ranije je rečeno da ovo pravo, sa izuzetkom kosovskih albanaca,  mogu da koriste svi ostali sunarodnici koji žive u regionu i šire, ukljujući i albance iz Doline. Tokom ekskluzivnog intervjua za nezavisnog informativnog portala Titulli.com, Ambasador Albanije u Beogradu Špetim Cauši, objasnio način kako bi albanci iz Doline mogli da dobiju Albanski pasoš, poštujući određene procedure. Cauši, odluku za davanje državljanstva za sve građane albanskog porekla, ocenjuje kao želju koja ga čini ponosnim sa njihovim poreklom.   Titulli:  G. Ambasadore, za početak kako ocenjujete odluku vlade u Tirani za davanje Albanskog pasoša za sve albance iz Doline? Ambasador Špetim Čauši:  Najpre moram da objasnim, da ova odluka je doneta od strane Albanske Vlade, koji se sastoji u sticanju albanskog državljanstva za lice albanskog porekla, dakle nije samo za Albance iz Doline.  U ovom kontekstu, ja lično ocenjujem kao jednu odluku koja bi omogućila svim licama albanskog porekla da imaju Albansko državljanstvo, kao želja da se osećaju ponosni za njivovo poreklo.   Titulli: Od 1 avgusta građani mogu da apliciraju za albansko državljanstvo,  kako to  treba da urade albanci iz Doline, koji su oduvek bili zainteresovani za pasoš matične države (koja dokumentacija je potrebna)? Ambasador Špetim Čauši:  Zahtev za sticanje Albanskog državljanstva će biti u pisanoj formi za sve one koji su zainteresovani. Osim toga treba ispuniti i formulare nacrtane specijalno za ovaj postupak. Imajući u vidu da građani Doline ne žive u Albaniji, ali njihova naselja su na teritoriji Srbije, prijava za sticanje Albanskog državljanstva se vrši  na Ambasadi Albanije u Beogradu.   Titulli: Osim albanskog porekla, šta kandidat treba da ispuni da dobije pasoš Republike Albanije? Ambasador Špetim Čauši:  Podnosilac zahteva treba da predstavlja tačne i regularne dokumentacije, u skladu sa zakonom na snazi. On treba da potvrdi da je rođen od roditelja koji najmanje jedan od njih imao/la albasnko državljanstvo u trenutku rođenja, bez obzira na mesto rođenja. Takođe, i lica, prethodnici albanskog državljanstva koji ne žive za vreme prijave, mogu da konkurišu za albansko državljanstvo, pod uslovom da se dokaže porodična veza u pravoj liniji od podnosioca zahteva sa prethodnikom, koji je posedovao albansko državljanstvo.  Ako se ispostavi da prethodnik nije bio registrovan u  civilni registar,   činjenica o posedovanju albanske nacionalnosti se može dokazati sa zvaničnim sertifikatom, pasošom, sudskom odlukom ili bilo kojim drugim zvaničnom dokumentom koji dokazuje albansko državljanstvo prethodnika. U međuvremenu, takođe i činjenica o dokazivanju porodične veze (i o posedovanju) može se potvrditi sa bilo kojim zvaničnim sertifikatom i civilnog stanja, sertifikat o nasledniku, sudskom odlukom ili bilo kojim drugim zvaničnim dokumentom koji potvrdjuje ovu činjenicu.   Titulli: Imajući u vidu udaljenost između Beograda i Doline,  da li bi bilo moguća online aplikacija, ili svi zaintersovani treba da prisustvuju na Ambasadi Albanije u Beogradu? Ambasador Špetim Čauši:  Svesni smo udaljenosti Beograda i Doline i zato izrazimo naše sažaljenje, ali ova odluka ne predviđa online aplikaciju. Podnosioci zahteva treba da prisustvuju u Ambasadi da bi dobili savete za dokumentaciju koju podnese, zato što za svakog podnosioca zahteva biće kreirano poseban dosije, koja će biti poslata za razmatranje kod kompetentne organe  u Albaniji. Takodje za originalnu dokumentaciju biće potrebno i legalizacija u Ambasadi, što znači da podnosioc zahteva mora da kontaktira Ambasadu.   Titulli: Koliko dugo će trajati postupak za aplikaciju i dobijanje pasoša? Ambasador Špetim Čauši:  Postupak aplikacije zavisi od razmatranja dosijea i ostale dokumentacije. Ona je predmet administrativnog postupka u skladu sa odredbama Zakonika za Administrativne Postupke Republike Albanije. Odluka ne predvidja fiksni period za pribavljanje državljanstva. Konačnu reč ima Predsednik Republike.   Titulli: Ako dođe do  pribavljanja za većinu albanaca iz Doline sa Albanskim pasošom, koju  odgovornost će imati Albanija nad ovim građanima? Ambasador Špetim Čauši:  Odluka o koju govorimo pokazuje samo postupke koje su potrebne za dobijanje Albanske državljanstve i ne govori za odgovornost koju će imati Albanija nad ovim gradjanima. Verujem da će ovo biti poznato u nekoj drugoj fazi. Ono što se može reći u ovom trenutku je da lica koja bi sticala albansko državljanstvo nisu primorana da se uzdrže od državljanstva koju imaju, ili da registruju prebavilište u teritoriji Albanije u trenutku registrovanja Albanske državljanstve u Nacionalni Registar Civilnog Stanja.   Titulli: Za kraj, kako ocenjujete političku i  bezbednosnu  situaciju u opštinama Bujanovac, Preševo i u Medvedji? Ambasadori Špetim Čauši:  Vezano za vaše pitanje oko situaciji na Dolini, ja i ceo osoblje Ambasade smo u stalnom kontaktu sa albanskim političkim liderima Doline ili sa ličnostima raznih područja i takođe smo u jednoj liniji saradnje sa ostalim kolegama drugih Ambasada i sa međunarodnim organizacijama koje deluju tamo. Svesni smo za mnogobrojne probleme koje ima Dolina i trudimo se da dajemo naš doprinos u ovom pravcu. Ima još dosta toga da se radi, ali zato mislim da stvari idu u pozitivnom smeru, u celini, i sigurno sa jednim efektivnom predispozicijom i sa povećanjem prisustva Beograda za rešavanje mnogobrojnih problema koje su prisutne u Dolini. /Titulli.com/
Potpisan ugovor: Pogledajte kako će izgledati avioni "Er Srbije"
Švajcarska za formiranje fonda za Dolinu
Registration Login
Sign in with social account
or
Remember Me Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
With registration you can comment on post.
Registration Login
Registration