Titulli Lab

Kontrollimi i fakteve gjatë një pandemie

Kontrollimi i fakteve gjatë një pandemie

Këto janë udhëzime dhe burime të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale (USAGM) për kontrollimin e fakteve. Pandemia e koronavirusit dhe rritja e shpejtë e kërkesave për infor

15.Apr.2020 17:57