Kthehu ...

Shqiptarët në Serbi

Trupi Koordinues ndihmon avancimin e gjuhës serbe në shkollat shqipe (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔08:21 23.10.2015

Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Luginës së Preshevës me mësim në gjuhën shqipe, gjuha serbe është obligative si gjuhë joamtare.

Lexo Artikullin e plotë

Shqiptarët e Luginës fajësojnë qeverinë e Serbisë për ndërprerjen e bisedimeve (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔09:44 16.10.2015

Në mars të vitit 2013 shqiptarët e Luginës së Preshevës hartuan planin shtatë pikësh për bisedime me qeverinë e Serbisë, për të zgjidhur problemet e shqiptarëve të këtij rajoni.

Lexo Artikullin e plotë

Shëndetësia në komunën e Preshevës në gjendje “alarmante” (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔08:06 09.10.2015

Kriza me refugjatët nga Lindja e Mesme, kryesisht nga Siria, që në territorin e komunës së Preshevës hyjnë nga shteti fqinj Maqedonia ka ndikuar që gjendja aktuale e shëndetësisë në komunën e Preshevës të jetë “alarmante”.

Lexo Artikullin e plotë

Pacientët të pakënaqur, kërkojnë shërbime cilësore (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔01:12 02.10.2015

Shqiptarët e komunave Bujanoc, Preshevë e Medvegjë në vitin 2013 kishin hartuar një dokument të quajtur “Masat e domosdoshme për afirmimin e të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës”, i njohur si plani shtatë pikësh i shqiptarëve të këtij rajoni për bisedime me qeverinë serbe.

Lexo Artikullin e plotë

Gjendje e rëndë, në Preshevë 970 familje me ndihma sociale (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔07:30 25.09.2015

Gjendja e rëndë ekonomike, shkalla e lartë e papunësisë, mbyllja e fabrikave dhe dështimi i privatizimit, në komunën e Preshevës, përveç shumë pasojave tjera, ka sjell edhe rritjen e rasteve sociale.

Lexo Artikullin e plotë

Sa po ndihmohen rastet sociale në Bujanoc?! (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔07:25 18.09.2015

Gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papuunësisë në komunat Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë, është një problem që po vazhdon të mbetet për t’u zgjidhur. Në këto kushte të jetesës janë të shpeshta edhe rastet sociale, respektivisht familjet që kanë nevojë për ndihma sociale.

Lexo Artikullin e plotë

Shoqëria civile në Preshevë ka nevojë për fonde dhe organizim (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔09:33 11.09.2015

Përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve në Preshevë thonë se gjendja e shoqërisë civile nuk është aspak në nivelin e duhur. Ata theksojnë se edhe sektori civil ka dështuar, sikurse edhe politika në këtë rajon, pastaj ankohen për mungesë të fondeve e mbështetjes, si dhe për mungesën e organizimit të përbashkët të shoqatave të qytetarëve.

Lexo Artikullin e plotë

Shoqëria civile në Preshevë ende pa ndikim në jetën publike e shoqërore (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔01:13 04.09.2015

Edhe pse me numër më të vogël se në Bujanoc, shoqatat e qytetarëve në Preshevë ballafaqohen pothuajse me të njejtat probleme, siç janë mungesa e strategjisë dhe mosorganizimi i përbashkët e tyre. Kjo sipas përfaqësuesve të këtyre shoqatave, ndikon që gjendja e shoqërisë civile të mos jetë në nivel të kënaqshëm dhe ky sektor të mos ketë ndikimin që e ka në shoqëri në vendet me demokraci të zhvilluar.

Lexo Artikullin e plotë

“Shoqëria civile në Bujanoc në gjendje të mjeruar, mungesë strategjie, fondesh...” (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔12:01 28.08.2015

Në Bujanoc ekzistojnë shumë shoqata të qytetarëve të regjistruara. Disa prej tyre janë aktive, por disa ekzistojnë vetëm në letër. Cilat janë sfidat e këtyre organizatave, me çfarë probleme po ballafaqohen, në çfarë gjendje është aktualisht shoqëria civile dhe çfarë projekte kanë realizuar këto organizata deri më tani, janë temat e shtjelluara me katër përfaqësues të organizatave joqeveritare në Bujanoc.

Lexo Artikullin e plotë

Shoqëria civile në Bujanoc, shumë organizata, pak aktivitete (Foto & Video)

👤Redaksia 🕔08:56 21.08.2015

Forcimi i shoqërisë civile, dëgjimi i zërit të qytetarëve, aktivizimi i të rinjve dhe mbrojtja e vlerave demokratike të një shoqërie janë disa prej qëllimeve që promovojnë organizatat joqeveritare apo shoqatat e qytetarëve. Por, si po funksionojnë dhe sa janë këto organizata aktive në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë dhe sa po arrijnë të mbrojnë programet dhe qëllimet e tyre.

Lexo Artikullin e plotë

Të ngulfatur nga taksat e të “shkelur” nga pushteti lokal (Video)

👤Redaksia 🕔19:19 17.08.2015

Në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, ndërmarrjet private dhe funksionimi i tyre cilësohet si shumë i rëndësishëm, për shkak të numrit të ekonomisë dhe gjendjes sociale, pasi këto ndërmarrje kanë të punësuar një numër punëtorësh. Ekzistojnë ndërmarrje të njohura e të suksesshme, por megjithatë edhe ato ballafaqohen me probleme të ndryshme, që nëpërmjet artikujve në portalin Titulli.com i bëjmë të njohur edhe për opinionin.

Lexo Artikullin e plotë

Ndërmarrësit privat të Luginës kërkojnë ndihmën e Serbisë, Kosovës e Shqipërisë (Video)

👤Redaksia 🕔02:27 07.08.2015

Funksionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Luginë të Preshevës, vazhdon të ketë sukseset e saj, por edhe të përballen me probleme të natyrës së punës, ndërsa ndihmesat e ofruara nga donatorët, sipas drejtuesve të ndërmarrjeve, nuk japin rezultatet e duhura.

Lexo Artikullin e plotë

Kompanitë private, sfidat dhe sukseset e tyre në Luginë (Video)

👤Redaksia 🕔04:13 31.07.2015

Shumë ekspertë të ekonomisë thonë se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendeve në tranzicion. Duke marr parasysh dështimin e ndërmarrjeve shoqërore në komunat e Bujanocit dhe Preshevës, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të këtyre komunave përveç në zhvillimin ekonomik janë të rëndësishme edhe në punësim. Por, sa janë të zhvilluara këto ndërmarrje, sa punëtorë kanë, me çfarë probleme po ballafaqohen, ku po plasojnë prodhimet e tyre, dhe a kanë mbështetje nga komunat, respektivisht shteti.

Lexo Artikullin e plotë

Politika, shkak i dështimit të privatizimit në Luginë! (Video)

👤Redaksia 🕔08:56 24.07.2015

Në komunën e Bujanocit janë rreth 15 ndërmarrje shtetërore që në një kohë kanë punësuar mbi gjashtë mijë punëtorë dhe prej tyre vetëm fabrika e njohur e ujit mineral “Heba” është privatizuar plotësisht

Lexo Artikullin e plotë

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, rast i mirë për ringjallje ekonomike

👤Redaksia 🕔10:12 20.07.2015

Dikur në komunat Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë ekzistonin kompani të mëdha shtetërore që punësonin numër të madh punëtorësh. Por tani, shumica e këtyre ndërmarrjeve janë mbyllur, kanë falimentuar, ose nuk ekzistojnë fare, e një numër i vogël janë privatizuar. Aktualisht ndërmarrjet e vetme private që kanë të punësuar janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që merren me prodhimtari dhe shërbime, e që shumica kanë filluar punën si biznes familjar.

Lexo Artikullin e plotë

Nuk zhvillohet ekonomia pa investime (Video)

👤Redaksia 🕔09:56 20.07.2015

Në Preshevë, në fund të vitit 2012 është themeluar Unioni i Afaristëve të Preshevës, i cili numëron mbi 100 anëtarë. Në një intervistë ekskluzive për Titullin, kryetari i këtij unioni Ejup Haziri thekson qëllimin e themelimit të kësaj shoqate.

Lexo Artikullin e plotë