Kthehu ...

Feja dhe Besimi

Dita e 17 e Ramazanit, lufta e parë mes muslimanëve dhe pabesimtarëve të Mekës

👤Redaksia 🕔22:23 12.06.2017

Kjo luftë ishte një sprovë e madhe, si për muslimanët ashtu edhe për Idhujtarët e Mekës,, sepse cili do ta fitonte këtë luftë, do të llogaritej fuqi më e madhe në Gadishullin arabik dhe nga ky rezultat, so të publikohet shteti islamik i Medines dhe fuqia e tij.

Lexo Artikullin e plotë

Nata e Beratit, nata e bekuar e Allahut

👤Redaksia 🕔19:04 10.05.2017

Nata e Beratit është nata e 15 e muajit islamik Sha’ban, është një natë e bekuar ku preferohet që besimtari musliman të mos jetë neglizhent dhe i pavëmendshshëm në këtë natë.

Lexo Artikullin e plotë

Miraxhi argument për ekzistimin e Zotit dhe botës tjetër

👤Redaksia 🕔11:42 04.05.2017

Ngjarja e Israsë dhe Miraxhit është ndër tri ngjarjet më të rëndësishmë në fenë islame, e ato janë Shpallja e Kuranit, Israja dhe miraxhi dhe shpërngulja në Medine.

Lexo Artikullin e plotë

Dita e Arafatit dhe vlera e tij

👤Redaksia 🕔19:52 10.09.2016

Falenderimi, Lavderimi, Madheshtia, Krenaria, Mburrja, Sundimi i takon Allahut te Madherueshem.

Lexo Artikullin e plotë

Kubani dhe vlera e tij

👤RedaksiaI 🕔17:45 09.09.2016

Profeti salejhi selam ka thënë: “ Allahu e ka bërë detyrë mirësinë në çdo gjë. Kur të vrisni, vrisni në mënyrën më të mirë dhe kur të therni, therni në mënyrën më të mirë! Çdokush nga ju duhet ta mprehë mirë thikën dhe ta trajtojë me mëshirë bagëtinë për therje!”

Lexo Artikullin e plotë

Zekatul fitri

👤RedaksiaI 🕔11:20 02.07.2016

Ka shpëtuar ai që është pastruar” (A’la:14) Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri muajin e Ramazanit zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe e lavdërojmë dhe vetëm prej Tij dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve, shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin birin e Abdullahut.

Lexo Artikullin e plotë

Sadakaja e Fitrit është pastrim për agjëruesin

👤RedaksiaI 🕔11:05 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:59 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:57 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Porosi me rastin e përfundimit të Ramazanit.

👤RedaksiaI 🕔10:53 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Për ç’ka na Krijoi Allahu?!

👤RedaksiaI 🕔10:51 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Vlera e natës së Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:46 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Z E K A T I: Kushti i tretë i fesë islame

👤Redaksia 🕔09:49 29.06.2016

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet – adhurim - që i kushtohet Allahut të lartëmadhëruar, dhe njëkohësisht është institucion mjaft i rëndësishëm dhe i dobishëm për myslimanët.

Lexo Artikullin e plotë

Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata

👤RedaksiaI 🕔11:25 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Nuk do të ndodhë Kiameti përpara se të shfaqen tridhjetë mashtrues dhe gënjeshtarë

👤RedaksiaI 🕔11:21 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Duaja është ilaç

👤RedaksiaI 🕔11:15 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë