Kthehu ...

Feja dhe Besimi

Dita e Arafatit dhe vlera e tij

👤Redaksia 🕔19:52 10.09.2016

Falenderimi, Lavderimi, Madheshtia, Krenaria, Mburrja, Sundimi i takon Allahut te Madherueshem.

Lexo Artikullin e plotë

Kubani dhe vlera e tij

👤RedaksiaI 🕔17:45 09.09.2016

Profeti salejhi selam ka thënë: “ Allahu e ka bërë detyrë mirësinë në çdo gjë. Kur të vrisni, vrisni në mënyrën më të mirë dhe kur të therni, therni në mënyrën më të mirë! Çdokush nga ju duhet ta mprehë mirë thikën dhe ta trajtojë me mëshirë bagëtinë për therje!”

Lexo Artikullin e plotë

Zekatul fitri

👤RedaksiaI 🕔11:20 02.07.2016

Ka shpëtuar ai që është pastruar” (A’la:14) Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri muajin e Ramazanit zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe e lavdërojmë dhe vetëm prej Tij dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesve, shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin birin e Abdullahut.

Lexo Artikullin e plotë

Sadakaja e Fitrit është pastrim për agjëruesin

👤RedaksiaI 🕔11:05 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:59 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:57 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Porosi me rastin e përfundimit të Ramazanit.

👤RedaksiaI 🕔10:53 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Për ç’ka na Krijoi Allahu?!

👤RedaksiaI 🕔10:51 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Vlera e natës së Kadrit

👤RedaksiaI 🕔10:46 02.07.2016

Lexo Artikullin e plotë

Z E K A T I: Kushti i tretë i fesë islame

👤Redaksia 🕔09:49 29.06.2016

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet – adhurim - që i kushtohet Allahut të lartëmadhëruar, dhe njëkohësisht është institucion mjaft i rëndësishëm dhe i dobishëm për myslimanët.

Lexo Artikullin e plotë

Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata

👤RedaksiaI 🕔11:25 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Nuk do të ndodhë Kiameti përpara se të shfaqen tridhjetë mashtrues dhe gënjeshtarë

👤RedaksiaI 🕔11:21 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Duaja është ilaç

👤RedaksiaI 🕔11:15 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Cili është njeriu më fisnik?

👤RedaksiaI 🕔11:03 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Studimi i fundit i mjeksise gjermane rreth agjerimit

👤RedaksiaI 🕔10:58 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë

Diabeti dhe agjërimi në ramazan

👤RedaksiaI 🕔10:53 21.06.2016

Lexo Artikullin e plotë